o-nas-karuzela-4
o-nas-karuzela-3
  • Sensomotoryczna terapia widzenia
  • Przystosowanie i zastosowanie rozwiązań w wózkach elektrycznych do poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ruchowymi z różnych poziomów GMFCS
  • Zaburzenia sensomotoryczne u dzieci w wieku od 0 do 12 m-cy
  • Zaburzenia sensomotoryczne występujące u dzieci od 12 do 36 m-cy
  • Korowe zaburzenia widzenia – badanie i terapia